הודעות הטכניון בנושאי לימוד, הוראה ועבודה מרחוק בעיתות חירום

עדכונים, הוראות, כלים ומידע חשוב אחר הנוגע לנושא הקורונה.

בחזרה לאינדקס החדשות יום שלישי, מרץ 17, 2020