תמונה של פרופ' הדס שכנאי

פרופ' הדס שכנאי


יועצת לסטודנטים במצב אקדמי לא תקין


יצירת קשר
דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~hadas/
דואר אלקטרוני:
hadascs.technion.ac.il
משרד:
623
טלפון:
04-829-4359
שעות קבלה:
Wednesday, 15:30-16:30 by appointment
תחומי עניין במחקר
אלגוריתמים לבעיות באופטימיזציה קומבינטורית, בפרט לבעיות אריזה, תזמון והקצאת משאבים עם יישומים במערכות מידע ותקשורת. אלגוריתמים אקראיים; אלגוריתמים פרמטריים ושימושיהם במציאת פתרונות מקורבים; חישוב מקבילי.
פרסומים נבחרים

GAYSINSKY A., ITAI, A., and SHACHNAI, H., "Strongly competitive algorithms for caching with pipelined prefetching", Proceedings of the 9th Annual European Symposium on Algorithms, Aarhus, 2001.

SHACHNAI, H., and SRINIVASAN, A., "Finding large independent sets of hypergraphs in parallel'', Proceedings of the 13th ACM Symposium on Parallel Algorithms and Architectures, Crete, 2001.

SHACHNAI, H., and TAMIR, T., "Polynomial time approximation schemes for class-constrained packing problems", Journal of Scheduling (invited CONF 2000 issue), Vol. 4:6, 313-338, 2001.

BAR-NOY, A., HALLDORSSON, M., KORTSARZ, G. SALMAN, R., SHACHNAI, H., "Sum multicoloring of graphs", Journal of Algorithms, Vol. 37, No. 2, pp. 422-450, 2000.

SHACHNAI, H., and HOFRI, M., "The list update problem - improved bounds for the counter scheme", Algorithmica (Special issue on Average Case Analysis), Vol. 22, pp. 650-659, 1998.

GELENBE E. and SHACHNAI H., "On G-networks and resource allocation in multimedia systems", European Journal on Operations Research (Special issue on G-Networks), Vol. 126:2, 308-318, 2000.

ATTIYA, H., and SHACHNAI, H., "IDA based protocols for reliable multicast", Proceedings of International Conference on the Principles of Distributed Systems, Picardie, 1997.

BAR-NOY A., BELLARE, M., HALLD?RSSON, M.M., SHACHNAI H., and TAMIR, T., "On chromatic sums and distributed resource allocation", Information and Computation, Vol. 140, pp. 183-202, 1998.

YU, P.S., WOLF, J.L., and SHACHNAI, H., "Scheduling issues in video-on-demand systems", in Multimedia Information Storage and Management, edited by Soon M. Chung, Kluwer Academic Publishers, 1996, pp. 183-207.